Gener som gjør reindyr tammere enn andre hjortedyr

Kinesiske forskere har i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolens forskere, Knut Røed og Kjersti Kvie, analysert reinsdyr-DNA og sammenlignet det med andre dyr for å finne svar på reinsdyrets mange egenarter. Og de fant flere av dem. Studien er publisert i tidsskriftet Science.https://forskning.no/genetikk-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet-partner/forskere-har-funnet-genene-som-gjor-reinsdyr-tammere-enn-andre-hjortedyr/1350867

Bookmark the permalink.